top of page

Fri, Jul 14

|

La Crosse

Rice Pantry (Faib Txhuv)

Rice Pantry (Faib Txhuv)
Rice Pantry (Faib Txhuv)

Time & Location

Jul 14, 2023, 11:00 AM – 1:00 PM

La Crosse, 1815 Ward Ave, La Crosse, WI 54601, USA

About the event

We are pleased to announce that Cia Siab Inc. will organize its upcoming Rice Pantry event at the Hmong Cultural & Community Agency on Friday, July 14th, 2023.

Please bring your ID and proof of your new address if you have moved.

Note: We only give one bag of rice per address. Doors open at 10 am. Rice will be distributed at 11 am. For more information, please get in touch with Julia Yang at 608-615-7117  or julia@ciasiabinc.org __________

Peb thov tshaj tawm tias Cia Siab yuav faib txhuv nyob rau tim Koos haum HMoob rau hnub Friday, July 14th, 2023.

Thov nqa koj daim ID thiab nqa ib daim pov thawj muaj koj qhov chaw nyob tshiab tuaj YOG koj TSIV koj lub tsev mus nyob lub tsev tshiab lawm.

Nco Ntsoov: Peb tsuas muab 1 hnab txhuv rau 1 lub tsev xwb. Yog koj muaj lus nug dab tsi, hu rau Julia Yaj ntawm 608-615-7117 or julia@ciasiabinc.org

Share this event

bottom of page